CVR.25378539
+45 23 96 10 30 storyweb@elkan.dk

Hvad storytelling er

Storytelling er et begreb, der både kan ses i sin traditionelle form = at fortælle en historie, eller som et fænomen, der fik luft under vingerne sidst i 1990’erne, der kan ses som et samfundsmæssigt udslag af at end ikke de veluddannede humanister selv vidste hvad de skulle beskæftige sig med dengang. Arbejdsløsheden var høj, men i storytelling fandt man et fænomen, der matchede bredde, behov og interesse.

Mange har talt om de fantastiske resultater der er leveret med brug af storytelling, men sandheden er at det er svært at dokumentere. Ikke fordi det er storytelling, men fordi sådan er kommunikation i komplekse systemer. Af og til har det i sig selv en effekt at man bare gør noget. Andre gange at man gør det rigtige. Det må man vurdere fra gang til gang og derfor kan det være godt at alliere sig med en organisationskonsulent, hvor storytelling kunne være en metode, som man kunne arbejde ud fra.

Storytelling

Storytelling er ikke en teknik eller en enkelt historie. Storytelling er mest en teoretisk tilgang til hvad fortællinger rummer og den tilgang kan bruges på mange forskellige måder. En fortæller kan ændre fortællingens form og funktion alt hvem der fortælles til, hvor der fortælles, og hvad der skal fortælles. Fortællingen viser dermed den relation man har til sine omgivelser eller det netværk man er i. Derfor var “Storyweb” oplagt og skal forstås konkret: fortællinger i et netværk af historier, hvor personerne i en virksomhed fortæller historier, som spindes ind i et netværk af fortællinger i og om organisationen alt efter hvem de fortæller til, og hvad de har fortalt før.

  • Fortællinger kan sjældent stå alene eller genbruges helt nøjagtigt som de er fortalt. Fortælleren skaber fortællingen til den aktuelle situation og navigerer i den respons publikum kommer med.
  • Fortællinger er forskellige alt efter om de optræderNettet kan ikke ses alene ved interviews af medarbejdere, men må ses i afdelingsmøder, i kantinen, ved kopimaskinen og andre steder i organisationen. Fortællinger i organisationen har primært en social funktion som bekræfter og bevarer, eller nedbryder og skader den organisationen. Begge dele er værdifulde at arbejde med.

Storytelling, storykeeping, storymaking

Det er nødvendigt at skelne mellem fortællingens / storytellings funktioner.

  • “telling” er jeg’ets fortælling. Dvs. de fortællinger der vandrer mellem medarbejderne. De er sværest af kontrollerer, men kan indsamles og bruges til arbejdet med den interne kommunikation.
  • “keeping” er bevaring af en identitet. Oftest er det fortællinger der har karakter af anekdoter. De bevarer en identitet og værdier som opretholder organisationen som socialt system.
  • “making” er opfordring til kollektiv konsensus. Her kan man arbejde med at konstruere fortællinger. Det er i grove træk det man gør i et medarbejderblad hvor man oftest søger efter fortællinger som afspejler eksisterende værdier i virksomheder.

Nogle medarbejdere er “storytellere” andre er “storykeepere” og andre igen er “storymakere”. Det er vidt forskelligt. Der er lavet mange undersøgelser, men det er ikke til at sige noget om hvorfor nogle er særligt gode til at fortælle historier og andre er mindre gode.

Det er dog rimeligt sikkert at er der først en der fortæller historier, så kommer der ofte flere historier frem. Og det er rimeligt sikkert at fortællinger er et tegn på tryghed, positive relationer og identitet, så derfor er fortællinger først noget, der kommer frem, når man er i et velkendt socialt lag, hvor man har det godt og føler sig tilpas.

Fortællingers funktioner

Fortællinger har overordnet set tre funktioner, og det er bl.a. dem, som man kan arbejde med i virksomheder.

  • Argumentation
  • Underholdning
  • Selvfremstilling

Argumentation

Underholdning

Selvfremstilling