CVR.25378539
+45 23 96 10 30 storyweb@elkan.dk

Storytelling vs. narrativer

Storytelling vs. narrativer?

Narrativer er i sprog hvad Storytelling er i markedsføring

I sprogteorien kalder man den fortællende talegenre for narrativer. Narrativer er en interaktionel mundtlig genre.

Dvs. at modsat den konstruerede fortælling – som fx en reklame eller en artikel – så er lytterne ikke kun lyttere, men med til at konstruere narrativen og frembringe den. De spørger, ler, giver ansigtsudtryk, beder om oplysninger…osv..

Dermed er fx medarbejdere i en afdeling med til at påvirke hinandens fortællinger om virksomheden, sig selv, kunder, produkter …osv..

Man ved ikke særligt meget om narrativens interaktionelle funktioner og former i virksomheder. Primært fordi de fleste har undersøgt narrativer i 1:1 interviews. Der er dog enkelte forskere der har beskæftiget sig med narrativer i fx samtaler mellem børn og forældre. Det interessante vil her være om virksomheden enten kan gøre sig mere selvbevidst ved at se på fortællinger eller bruge det mere aktivt. Og hvilke forskelle der er på narrativer i afdelingsmøder vs. narrativer ved enkeltinterviews.