CVR.25378539
+45 23 96 10 30 storyweb@elkan.dk

Udskriftskonventioner for data

Konventionerne er delvist fra Jim Scheinken (1978)

Schenkein, Jim: Studies in the organization of conversational interaction, N.Y. Academic Press, 1978, p. xi-xvi.

Når man udskriver samtaler benytter man forskellige markører til at vise hvad der sker i samtalen. I konversationsanalyse (CA, Conversational Analysis) har man langt flere markører – i CA undersøger man minimale sproglige træk. Vi undersøger i højere grad træk ved sætninger og de overordnede strukturer i de forskellige taleture. Udskriftsnotationen kan kan selvfølgelig udvides eller indskrænkes efter analysens formål.

Konventionerne

Stort begyndelsesbogstav = Stort bogstav i begyndelsen af en sætning betyder at taler begynder sin taletur.

lille begyndelsesbogstav = Lille bogstav i begyndelsen af en sætning betyder at taler forsætter sin intonation eller forsætter med at tale imens andre har talere har overlappet.

P = Kort pause i talen.

PP = Lidt længere pause, men stadig under et sekund.

P (X sek.) = Pauser der varer så lang tid at de kan tælles i et fuldt eller flere sekunder. Der regnes kun med numerisk hele sekunder. Dvs. at “P (1 sek.)” kan betegne en pause fra 1,1 – 1,9 sekunder.

TSK = Smaskelyd der kan høres tydeligt på optagelsen.

H Vejrtrækning (ind-eller udånding) der er så kraftig at den kan høres tydeligt på optagelsen.

T = Tøvelyd, dvs. hvor vokalen trækkes i sidste stavelse over i fx et øh.

[ ] = Markerer hvor der er overlapning i samtalen. Den nedenstående tekst er den tekst der overlapper. [ ] kan siges at repræsentere den tid overlapningen varer. Hvis flere taler i munden på hinanden, er flere personers taletur rykket ind under [ ] markøren.

kursiv = Sætningstryk. Dvs. hvis personen lægger tryk eller øger stemmevolumen på det ord i sætningen.

fed = Ekstra kraftigt tryk hvor personen nærmest råber ordene.

. [punktum] = Faldende intonation på ordene før punktum.

blabla? = Spørgsmålstegn viser stigende intonation – også selvom der ikke er tale om spørgsmål.

!blabla! = udråbstegn viser animeret tonefald, dvs. hvor personen citerer noget, som det blev sagt, eller taler bruger en fortællende stemme, dvs. markant intonationsskift eller helt skift af stemmeleje.

((Regi)) = dobbelt parentes viser regibemærkninger, f.eks. hvis der tales på en bestemt måde, eller der sker noget i lokalet, som ikke fremgår af det, der siges.

(?blabla?) = parentes med spørgsmålstegn er hvis der er tvivl om, hvad der siges, f.eks. hvis personen mumler, taler i munden på en anden, eller personen står langt væk fra mikrofonen, så det ikke er klart, hvad der siges, men det er gættet efter flere gennemlytninger.

: [ kolon] = Vokalforlængelse i ordet, dvs. hvor der ikke er tale om en tøvelyd i slutningen af ordet, men en vokal i ordet der trækkes.

Blabla= Personen overtager taleturen lige efter den anden
=Blabla ender sin taletur, dvs. at der ikke er pause i taletursskiftet.

bla – bla Mellemrum på begge sider af – betyder at der hakkes i talen, dvs. at ordenes lyd snuppes af og lyder som en stammen eller hakken.

bla-bla Hvis der ikke er mellemrum på begge sider af – betyder det at ordene siges meget hurtigt efter hinanden.