CVR.25378539
+45 23 96 10 30 storyweb@elkan.dk

Litteratur

Litteratur

Udvalg af litteratur med relation til storytelling og organisationsteori

Andersen, Heine og Kaspersen, Lars Bo (Ed.): Klassisk og moderne samfundsteori. Hans Reitzels Forlag, 1996/2000.

Andersen, Heine, Thomas Brante og Olav Korsnes (red.) ”Leksikon i sociologi”, Akademisk Forlag 1998

Andersen, Ib (red.) ”Valg af organisationssociologiske metoder – et kombinationsperspektiv”, Samfundslitteratur 1990

Bakka, Jørgen Frode og Fivelsdal, Egil: Organisationsteori. Handelshøjskolens Forlag, 1998/2000.

Berthelsen, Jens et al.: Fortælleteori. Arena, 1974.

Blixen, Karen ”Sidste fortællinger”, Gyldendal 1957

Boje, David M. og Robert E. Dennehy ”Managing in the postmodern world”, Kendall/Hunt Publishing Company 1994

Bordwell, David: Narration in the Fiction Film. Routledge, 1985/1997

Branigan, Edward: Narrative Comprehension and Film. Routledge, 1992/2001.

Bruhn Jensen, Klaus: Medier af 3. grad. Artikel i Kosmorama 224, 1999.

Carey, James W.: Communication as Culture. Routledge, 1989/1992.

Christensen, Bolette M. “At interviewe for at lære”, Institut for Statskundskab, Undervisningsserie 1994/2

Damasio, Antonio: Descartes’ Error. Papermac, 1994/1996. –

De Chernatony, Leslie “From Brand Vision to Brand Evaluation – Strategically Building and Sustaining Brands”, Butterworth Heinemann 2001

Denning, Stephen ”The Springboard – How Storytelling Ignites Action in Knowledge-Era Organizations”, Butterworth-Heinemann 2001

Denning, Stephen: The Springboard. Butterworth-Heinemann, 2001.

Duncan, Tom og Clarke Claywood ”The concept, Process, and Evolution of Integrated Marketing Communication”

Giddens, Anthony ”Consequences of Modernity”, Polity Press 1990
goods and activities” Indiana University Press, Bloomington 1988

Grodal, Torben Kragh: Kognitiv medieanalyse. Artikel i MedieKultur 22, August 1994.

Grodal, Torben: Fortællingens frie spil. Artikel i Kosmorama 224, 1999.

Grodal, Torben: Moving Pictures. Clarendon Press, Oxford, 1997/1999.

Hansen, R.L. og Kofoed, L.: Storytelling – en analyse af et modebegreb. Speciale, 2001.

Hjarvard, Stig: Simulerede samtaler: Om forholdet mellem interpersonal kommunikation ogmedieformidlet kommunikation. Artikel i MedieKultur 26, 1997.

Hjort, Karin (red.) ”Diskurs – analyse af tekst og kontekst”, Samfundslitteratur 1997

Holmgaard, Jørgen: Narrativitet. Et forskningsfelts forvandlinger. Artikel i Kultur og Klasse -76, Medusa, 1994.

Ind, Nicholas ”The Corporate Brand”, MacMillian Press Ltd. 1997

Jaffee, David: Organization Theory – Tension and Change. McGraw-Hill Education, 2001

Jensen, Rolf “The Dream Society”, Jyllands-Postens Erhvervsbøger 1999

Jensen, Rolf: The Dream Society. Jyllandspostens Erhvervsbøger, 1999/2001. –

Johnsen, Erik og Steen Hildebrandt (red.) ”Ledelse ’97 – bliv ajourført og inspireret af 10 danske professorer”, Børsen 1997

Kapferer, Jean-Noël ”Strategic Brand Management”, Kogan Page 1997

Knox, Simon og Stan Maklan “Competing on Value – Bridging the Gap Between Brand and Customer Value”, Pitman Publishing, London 1998

Kotler, Philip ”Marketing Management – Analysis, Planning, Implementation and Control”, Prentice Hall International 1997

Kunde, Jesper: Corporate Religion. Pearson Education, 1997/2000.

Lakoff, George og Johnson, Mark: Metaphors we live by. The University of Chicago Press, 1980/1981.

Lakoff, George: Women, Fire and Dangerous Things. The University of Chicago Press, 1987/1990.

Lévi-Strauss, Claude ”Structural Antropology”, Basic Books 1963, original udgave 1958

Martin, Joanne ”Cultures in Organizations – Three Perspectives”, Oxford University Press 1992

McQuail, Denis: Mass Communication Theory. 3 rd Edition. Sage Publications, 1983/1998.

Mintzberg, Henry: Structure in Fives: Designing Effective Organisations. Prentice Hall International, 1983.

Normann, Richard ”Service Management”, John Wiley & Sons Ltd. 1990

Nymark, Søren ”Organizational Storytelling – Creating Enduring Values in a High-tech Company”, Ankerhus 2000

Nøjgaard, Morten ”Det litterære værk”, Odense Universitetsforlag 1996

Olins, Wally “Corporate Identity – Making Business Strategy Visible Through Design”, Thames and Hudson 1989

Olins, Wally “The Wolff Olins Guide to Corporate Identity”, The Design Council 1990

Oxgren, Ole: Den gode historie er tidens nye ledelsesværktøj. Artikel i kursusavisen Job.Karriere, 30. maj 2002.

Parkin, Margaret “Tales for Trainers”, Kogan Page Ltd. 1998

Peters, Thomas J. og Robert H. Waterman, Jr. “In Search of Excellence”, Warner Books 1984

Reeves, Byron og Nass, Clifford: The Media Equation. Cambridge University Press, 1996/1998.

Scannell, Paddy: Kommunikativ intentionalitet i radio og fjernsyn. Artikel i MedieKultur 22, August 1994.

Schultz, Majken ”Kultur i organisationer – Funktion eller symbol”, Handelshøjskolens Forlag 1990

Schultz, Majken og Mogens Holten Larsen ”Den udtryksfulde virksomhed”, Bergsøe 4 1998

Schultz, Majken, Mary Jo Hatch og Mogens Holten Larsen (red.) “The Expressive Organization – Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand”, Oxford University Press 2000

Searle, John R.: Mind, Language and Society. Phoenix, 2000.

Simmons, Annette: The Story Factor. Perseus Publishing, 2001. Southern Illinois University Press, 1996/1998.

Søderberg, Anne Marie “Undervejs”, Samfundslitteratur 1994

Thorson, Ester og Jeri Moore ”Integrated Communication”, Lawrence Erlbaum Associates 1996

Van Riel, Cees ”Principles of corporate communication”, Prentice Hall 1992

Whetten, David A. og Paul C. Godfrey (red.) ”Identity in Organizations – Building Theory Through Conversations”, Sage Publications 1998

Aaker, David A. ”Building Strong Brands”, The Free Press 1996