CVR.25378539
+45 23 96 10 30 storyweb@elkan.dk

Interviews og udskrifter

Udskrifter og interviews

Datamaterialet består af optagelser i en it-afdeling i en større dansk virksomhed.

Det er indsamlet ved afdelingsmøder og interviews med ansatte. Derudover er der indsamlet feltnoter fra lidt over en måneds ophold i afdelingen.

Under observationen skulle de ansatte opfatte observatøren som “fluer på væggen”. Det gav væsentlig indsigt i den eksisterende kultur.

I alt blev der optaget 27 timer 45 min. 46 sek. af møder og interviews fordelt på 10 afdelingsmøder og 8 interviews med ansatte fra forskellige niveauer i organisationen.

I alt er der udskrevet 141 siders samtale.

At skrive ud er en lang, men meget givtig proces som giver et dybt indblik i sprogbrug i samtalerne, deres struktur, emner og funktion.

Desuden giver det den nødvendige dokumentationsgrad og grundlag for at kunne analysere talt sprog.